Ruby geliştiricileri sıklıkla Gemfile kullanır ve birçoğumuz temel özelliklerini biliriz. Bu makalede Gemfile için inebildiğimiz kadar derine inmeye çalışacağız.

Gemfile nedir?

Bir Gemfile Ruby programlarımızdaki gem bağımlılıklarını tanımlamak için kullandığımız bir dosyadır. Bir gem ise birçok Ruby dosyasından oluşan ve daha sonra kullanabileceğimiz bir kod koleksiyonudur.

Gemfile dosyanız her zaman projenizin kök dizininde bulunmalıdır. Burası dosyayı ararken varsayılan olarak Bundler‘ın ve diğer herhangi bir paket yöneticisinin ilk bakacağı standart konumdur.

Gemfile‘ın bir Ruby kodu olarak değerlendirileceğini bilmek faydalı olur. Gemfile içeriği Bundler tarafından değerlendirildikten sonra gem bağımlılıklarımızdaki belli metotlara ulaşabilmemize olanak sağlayacaktır.

Gemfile ayarlamak

İlk yapmamız gereken şey Gemfile’a gem’leri arayacağı yeri söylemek olacaktır. Bu da (source) kaynak belirtmektir. Bunun için source metodunu kullanırız.

source "https://rubygems.org"

Projeler için birden fazla kaynak belirtmek önerilmez. %99 ihtimalle projenizin Gemfile’ında kaynak olarak https://rubygems.org belirtilmesi yeterli olacaktır. Kaynak için tek şart geçerli bir Rubygems deposu olmasıdır.

Kaynak öncelik sırası

Şu anda kaynaklar için öncelik sırasından bahsetmenin tam sırası.

Her ne kadar Gemfile‘ın ilk satırında kaynak belirtebilsek bile yüklemek istediğimiz her gem için ayrı ayrı kaynak da belirtebiliriz. Ayrıca yerel bilgisayarımızda bulunan bir gem için dizin yolunu ya da GitHub gibi gem yayınlanan bir alanın adresini belirtebiliriz (Daha sonra bu konudan bahsedeceğiz).

Bundler gem’i aramaya başlamadan önce ilk olarak gem için açıkça bir kaynak belirtilip belirtilmediğine bakar.

Eğer kaynak, yol ya da git adresi belirtildiyse gem ilk olarak burada aranacaktır.

Eğer açıkça herhangi bir kaynak belirtilmediyse Bundler ilk satırda belirtilen kaynakta aramaya başlayacaktır.

Eğer gem birden fazla kaynakta bulunursa (ki bu nadiren gerçekleşir çünkü yalnızca bir adet kaynak belirtmelisiniz) hangi gem’in kullanılacağının bilinemediği konusunda bir uyarı mesajı ile karşılaşırsınız.

Kaynakları bir blok içerisinde de belirtebilirsiniz.

source "https://my_awesome_source.com" do
 gem "my_gem"
 gem "my_other_gem"
end

Kullanıcı bilgileri ile kaynaklar

Bazı kaynaklar kullanıcı bilgileri ile kullanılıyor olabilir.

Bundler’ın her kaynak için kullanıcı adı ve parola belirtmenizi sağlayan bir konfigürasyon seçeneği vardır.

bundle config my_gem_source.com my_username:my_password

Bu kaynağı Bundler ile gem yüklemek için kullanmak isteyen herkes versiyon kontrolüne girmeden kullanıcı bilgilerini girmek zorundadır (ki bu kullanımın en iyi yanı da bu).

Kullanıcı bilgilerini tabii ki Gemfile içerisine de ekleyebilirsiniz, ancak bu şekilde bir kullanımın versiyon kontrolüne gönderilebileceğini unutmayın.

source "https://username:password@my_gem_source.com"

Yukarıdaki örnekteki gibi, kaynak için belirtilen bilgiler Bundler konfigürasyonunda belirtilen bilgileri ezecektir.

Ruby bilgilerini ayarlamak

Eğer oluşturduğunuz uygulama belli Ruby versiyonuna ya da motoruna ihtiyaç duyuyorsa bunu Gemfile içerisinde belirtebilirsiniz.

ruby "1.9.3", :patchlevel => "247", :engine => "jruby", :engine_version => "1.6.7"

Bu ayarları yapmak Ruby versiyonu hakkında belli başlı bilgilere gerek duyar (örneğimizde 1.9.3).

 • :patchlevel kullanılacak Ruby yama numarasını belirtir.
 • :engine kullanılacak Ruby motorunu belirtir.
 • :engine_version kullanılacak motor versiyonunu belirtir. Eğer bu ayar girilirse :engine ayarının da girilmesi gerekir.

Gem’lerin ayarlanması

Şimdi Gemfile‘ın asıl görevi olan gem’lerin ayarlanmasına geldik.

En basit yazım;

gem "my_gem"

şeklindedir.

Burada my_gem gem’in ismidir. Kullanabileceğiniz bir çok seçenek vardır ancak sadece isim seçeneği zorunludur.

Gem’in versiyonunun ayarlanması

En sıklıkla karşılaşacağınız istek gem’in versiyonunun ayarlanması olacaktır.

Eğer herhangi bir versiyon ayarlamak istemiyorsanız temel olarak;

gem "my_gem", ">= 0.0"

şeklinde bir yazım kullanabilirsiniz.

Versiyon ayarlarken kullanabileceğiniz 7 adet operatör vardır.

 • Eşit = “=1.0”
 • Eşit Değil != “!=1.0”
 • Büyük > “>1.0”
 • Küçük < “<1.0”
 • Büyük ya da Eşit >= “>=1.0”
 • Küçük ya da Eşit <= “<=1.0”
 • Karamsar Büyük ya da Eşit ~> “~>1.0”

Karamsar büyük ya da eşit

~> operatörü gem’in gelecek versiyonlarında da çalışacağını güvenli bir şekilde kontrol altına almanıza izin verir.

Eğer uygulamanıza eklemek istediğiniz gem’in tüm versiyonunun sorunsuzca çalışacağından eminseniz;

gem "my_gem", "~> 2.0"

şeklinde bir yazım kullanabilirsiniz.

Bu size herhangi bir 2.x versiyonunu yüklemenize izin verecek ancak herhangi bir 3.x versiyonunu yüklemenizi engelleyecektir.

Belki de bu kadar geniş bir versiyon aralığı vermek istemeyebilirsiniz, bu durumda daha kesin bir aralık belirtebilirsiniz.

gem "my_gem", "~> 2.5.0"

Bu size 2.5.0 ile 2.6.0 aralığında herhangi bir versiyon yüklemenize izin verir.

Aşağıdaki tablo daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir.

gem "my_gem", "~> 1.0" > gem "my_gem", ">= 1.0", "< 2.0"
gem "my_gem", "~> 1.5.0" > gem "my_gem", ">= 1.5.0", "< 1.6.0"
gem "my_gem", "~> 1.5.5" > gem "my_gem", ">= 1.5.5", "< 1.6.0"

Gem’i gerekli işaretlemek

Eğer Rails kullanıyorsanız bazı sihirler sizden saklanıyor olabilir ancak örneğin config/application.rb dosyanızda şöyle bir satır görebilirsiniz.

Bundler.require(:default, Rails.env)

Bu satır herhangi bir gruba atanmamış ve o anki Rails ortamı ile aynı gruba (örneğin test, development) atanmış gem’lerin uygulamanıza dâhil edilmesine olanak sağlar.

Gemfile‘a bir gem eklediğinizde bu gem Bundler.require çağırıldığında varsayılan olarak uygulamanıza dâhil edilecektir. Bunu require ayarını false yaparak engelleyebiliriz.

gem "my_gem", require: false

Hangi klasörlerin de dâhil edilebileceğini ayrıca belirtebilirsiniz.

gem "my_gem", require: ["my_gem/specific_module/my_class", "my_gem"]

İçerisinde çok fazla işlev bulunan bir gem’den dâhil edilecek sınıfları her seferinde manuel olarak eklemeniz gerektiğinde çok faydalı olacaktır.

Gem’leri gruplamak

Daha önce bahsettiğimiz gibi bir gem bir ya da birden fazla gruba dâhil olabilir. Eğer herhangi bir gruba dâhil değilse otomatik olarak :default grubuna dâhil edilir.

Gem gruplamak için iki yöntem bulunmaktadır. İlki :group özelliğini kullanmaktır.

gem "my_gem", group: :development

Bu gem sadece development ortamında çalışılırken dâhil edilecek demektir.

Ayrıca bundle install ile gem’leri yüklerken belli grubu yüklemeyi istemediğinizde bunu belirtebilmenizi de sağlar. Yükleme süresini gözle görülür derecede azaltacaktır.

bundle install --without development test

Yukarıdaki satır development ya da test ortamları dışındaki tüm gem’leri yükleyecektir.

Gem’leri gruplamak için ikinci yöntem ise bir blok içerisine almaktır.

group :development do
 gem "my_gem"
 gem "my_other_gem"
end

Bu yöntem hem göze daha hoş gelecek hem de grupları birleştirmenize olanak sağlayacaktır.

group :development, :test do
 gem "my_gem"
 gem "my_other_gem"
end

Eğer bir grubu opsiyonel olarak işaretlemek istiyorsanız bloktan önce optional: true parametresini gönderebilirsiniz.

group :development, optional: true do
 gem "my_gem"
 gem "my_other_gem"
end

Eğer grup yukarıdaki gibi opsiyonel olarak işaretlenmişse kullanıcı bu gem’leri sadece bundle install --with development komutları ile yükleyebilir olacaktır.

Gem için platform ayarlamak

Eğer bir gem sadece belli platform ya da platformlarda kullanılabilir ise bunu Gemfile içerisinde belirtebilirsiniz.

Platform belirtmek grup belirtmek ile aynı şekilde yapılır. Tek fark yükleme --without parametresini belirtmek zorunda kalmadan otomatik olarak yapılır.

gem "my_gem", platform: :jruby
gem "my_other_gem", platform: [:ruby, :mri_18]

Gem için belirtebileceğiniz platformların listesi şöyledir.

 • ruby – C Ruby (MRI) ya da Rubinius, Windows hariç
 • ruby_18 ile ruby_22 arası – ruby & (versiyon 1.8 ile versiyon 2.2 arası)
 • mri – Ruby ile aynı, Rubinius hariç
 • mri_18 ile mri_22 arası – mri & (versiyon 1.8 ile versiyon 2.2 arası)
 • rbx – Ruby ile aynı, sadece Rubinius (MRI değil)
 • jruby – JRuby
 • mswin – Windows
 • mingw – Windows 32 bit mingw32 platformu (RubyInstaller)
 • mingw_18 ile mingw_22 arası – mingw & (versiyon 1.8 ile versiyon 2.2 arası)
 • x64_mingw – Windows 64 bit mingw32 platformu
 • x64_mingw_20 ile x64_mingw_22 arası – x64_mingw & (versiyon 2.0 ile versiyon 2.2 arası)

Eğer geliştirme takımı farklı platformlardaysa bu ayarlar çok faydalı olacaktır. Eğer bir geliştirici Windows üzerinde geliştirme yapıyorsa destek verilen gem’leri değiştirmek isteyebilirsiniz.

Normalde platform belirlerken ben blok yazım stilini kullanıyorum.

platforms :jruby do
 gem "my_gem"
 gem "my_other_gem"
end

Gem için kaynak belirtmek

Daha önce bahsettiğimiz gibi gem için kaynak belirtmek için belli bir ayar vardır.

Örnek olarak şu şekilde yazılabilir.

gem "my_gem", source: "https://my_awesome_gemsite.com"

Eğer gem kaynakta bulunamazsa varsayılan kaynakta aranmayacak ve yüklenmeyecektir.

Git’ten gem yüklemek

Yükleme kaynağı olarak bir git deposunu belirtebilirsiniz (örneğin GitHub). Bu tıpkı :source parametresini kullanmak gibidir.

gem "my_gem", git: "ssh@github.com/sinankeskin/my_gem"

Her ne kadar git deponuzu HTTP(S), SSH ve GIT protokolleri üzerinden kullanabilir olmanıza rağmen sadece HTTPS ve SSH üzerinden kullanmanız ortadaki adam (man-in-the-middle) saldırısı ile karşı karşıya kalmanızı engelleyecektir.

Eğer gem’inizi bir git deposunda saklıyorsanız içerisinde en az bir .gemspec uzantılı dosya ve bu dosyada geçerli bir gem spesifikasyonu olmak zorundadır.

Eğer bu dosyayı sağlamazsanız Bundler sizin için oluşturmaya çalışacaktır, ancak buna güvenmemelisiniz. Eğer bir git deposundan .gemspec olmaksızın bir gem yüklemeye çalışırsanız gem için bir versiyon belirtmek zorunda kalacaksınız.

Gem’iniz için isterseniz bir dal (branch), etiket (tag) ya da referans (ref) belirtebilirsiniz. Varsayılan dal master‘dır.

submodules: true parametresini göndererek Bundler’ın alt modülleri de yüklemesini sağlayabilirsiniz.

gem "my_gem", git: "ssh@github.com/sinankeskin/my_gem", branch: test_branch, submodules: true

Eğer aynı git deposundan birden fazla gem yüklemek istiyorsanız bir blok kullanabilirsiniz.

git "git@github.com:sinankeskin/my_gems.git" do
 gem "my_gem"
 gem "my_other_gem"
end

Kaynak olarak git belirtmek

Gem’leriniz için ortak bir kaynak oluşturan URL belirtebilirsiniz. #git_source kullanarak bunu yapabilir ve ismi göndererek tam depo adresini bloktan geri döndürebilirsiniz.

git_source(:custom_git){ |repo| "https://my_secret_git_repos.com/#{repo}.git" }
gem "my_gem", custom_git: "sinankeskin/test_repo"

Bitbucket ve Github yardımcı metodları

Hem Bitbucket hem de Github popüler git depoları olduğu için yardımcı metotları bulunmaktadır.

Her iki durumda da Bundler depoların halka açık (public) olduğunu farz eder.

gem "my_gem", github: "sinankeskin/my_gem"
gem "my_gem", bitbucket: "sinankeskin/my_gem"

:branch parametresi ile belli bir dalı belirtebilirsiniz.

Eğer hem kullanıcı adı hem de depo adı aynı ise (örneğin Rails projesinde böyle) bir tanesini yazmayabilirsiniz.

gem "rails", github: "rails"
gem "rails", bitbucket: "rails"

Dikkat – Bundler 2 yayınlanana kadar :github parametresini kullanmamalısınız. Şu anda varsayılan olarak git:// protokolünü kullandığı için daha önce de söylediğimiz gibi ortadaki adam (man-in-the-middle) saldırısına karşı savunmasız durumdadır.

Diğer yardımcı ise :gist‘dir. Bu eğer projeniz GitHub’da gist olarak tutuluyorsa faydalı olacaktır. Sadece gist ID girerek kullanabilirsiniz. :github ve :bitbucket parametrelerindeki gibi :branch parametresini metoda gönderebilirsiniz.

gem "my_gem", :gist => "5935162112", branch: "my_custom_branch"

Yerel gem’i yol parametresi ile dâhil etmek

:path parametesini kullanarak yerel bilgisayarınızdaki bir gem’i uygulamanıza dâhil edebilirsiniz.

gem "my_gem", :path => "../my_path/my_gem"

Yukarıdaki gibi bağıl bir yol belirtirseniz Bundler Gemfile‘ın bulunduğu dizine göre gerçek yolu belirleyecektir.

Eğer birden fazla gem’in bulunduğu bir klasörünüz varsa bunu blok ile belirtebilirsiniz.

path "../my_path/gems" do
 gem "my_gem"
 gem "my_other_gem"
end

Bilinmesi gereken diğer bir not :path parametresi ile gem yüklendiğinde C uzantılarının derlenmeyeceğidir.

Şarta bağlı gem yükleme

Bazen sadece belli bir şart doğru ise gem’in yüklenmesini isteyebilirsiniz. Mesela sadece bir uygulama sisteminizde varsa gem yüklenebilmelidir.

Bu metod proc ya da lambda kabul eder. Bu örnekte sadece Mac üzerinde çalışıldığında gem yüklecektir.

install_if -> { RUBY_PLATFORM =~ /darwin/ } do
 gem "my_osx_gem"
end

Finito

Okuduğunuz için teşekkürler, umarım yardımcı olmuştur.

Bu benim ilk makale çevirim. Uzun zamandır bir blog kurma düşüncem vardı. Nihayet gerçekleşti. Düşüncelerinizi twitter üzerinden duymak isterim. Teşekkürler.

Yazar ve Kaynak

I would like to thank Toby Osbourn for letting me to translate amazing blog post. Original blog post: What is a Gemfile